18.02.2022 12:05

Lịch giao dịch vào ngày 21 tháng 2 năm 2022

Do Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, lịch giao dịch sẽ được thay đổi


Dear Clients and Partners!

Do Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 2 năm 2022, lịch giao dịch sẽ được thay đổi. Xin lưu ý rằng do tính thanh khoản thấp và biến động cao trên thị trường vào ngày này, giao dịch có thể bị tạm dừng hoặc chuyển sang chế độ "chỉ thực hiện lệnh đóng".

21.02.2022 22.02.2022
Ngoại hối Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
Kim loại Đóng cửa sớm lúc 21:30 (EET) Giao dịch bình thường
XTIUSD, XNGUSD Đóng cửa sớm lúc 21:15 (EET) Giao dịch bình thường
XBRUSD Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
STOXX50, DAX40, IBEX35, CAC40, ASX200, FTSE100, HSI50 Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
NIKK225, NQ100, SPX500 Đóng cửa sớm lúc 20:00 (EET) Giao dịch bình thường
Cổ phiếu Đóng cửa Giao dịch bình thường
Tiền điện tử Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2022, tất cả các công cụ sẽ có sẵn để giao dịch như bình thường.

Sincerely yours,
ForexChief Team