loader

Company News | Page 1

20.11.2023 11:00
Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 23-24 tháng 11 năm 2023
Do ngày lễ Tạ ơn đang được tổ chức tại Hoa Kỳ nên lịch giao dịch vào ngày 23-24 tháng 11 năm 2023 sẽ có những thay đổi sau đây. Vui lòng cân nhắc thông tin này khi thực hiện giao dịch. 23.11.2023 24.11.2023 Forex Lịch trình thông thường Lịch trình thông thường... Read more
06.11.2023 11:00
Vòng 5 cuộc thi "Gold Whale"
Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn về việc mở đăng ký trong vòng 5 của cuộc thi "Gold Whale"! "Gold Whale" – – là cuộc thi diễn ra hàng tháng cho phép kết hợp giao dịch thông thường trên tài khoản của bạn với cuộc thi giành giải thưởng tiền thật. Thể lệ cuộc thi: Quỹ giải thưởng $5000; ... Read more
08.10.2023 17:24
Cải thiện các điều kiện của Chương trình liên kết
Đã đến lúc có một bản cập nhật lớn cho chương trình liên kết của chúng tôi! chúng tôi đã thu thập phản hồi trong một thời gian dài và tích cực tư vấn với các đối tác hiện tại và tiềm năng để tìm ra sự cân bằng lý tưởng giữa điều kiện giao dịch và tỷ lệ hoa hồng liên kết. và bây giờ chúng tôi vui... Read more
02.09.2023 08:00
Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 4 tháng 9 năm 2023
Do Ngày Lao động đang được tổ chức ở Hoa Kỳ, các thay đổi sau đây sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch vào ngày 4 tháng 9 năm 2023. Vui lòng cân nhắc thông tin này khi thực hiện giao dịch. 04.09.2023 05.09.2023 Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) Đóng cửa sớm lúc 21:00 ... Read more
12.08.2023 12:00
Vòng 3 cuộc thi "Gold Whale"
Chúng tôi vui mừng thông báo cho bạn về việc mở đăng ký trong vòng 3 của cuộc thi "Gold Whale"! "Gold Whale" – – là cuộc thi diễn ra hàng tháng cho phép kết hợp giao dịch thông thường trên tài khoản của bạn với cuộc thi giành giải thưởng tiền thật. Thể lệ cuộc thi: Quỹ giải thưởng $5000; ... Read more