14.01.2022 23:48

Lịch giao dịch vào ngày 17 tháng 1 năm 2022

Do Ngày Martin Luther King ở Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, lịch giao dịch sẽ được thay đổi


Dear Clients and Partners!

Do Ngày Martin Luther King ở Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, lịch giao dịch sẽ được thay đổi. Xin lưu ý rằng do tính thanh khoản thấp và biến động cao trên thị trường vào ngày này, giao dịch có thể bị tạm dừng hoặc chuyển sang chế độ "chỉ đóng cửa".

17.01.2022 18.01.2022
Ngoại hối Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
Kim loại, Hàng hoá Early closure at 21:00 (EET) Giao dịch bình thường
NIKK225, NQ100, SPX500 Early closure at 20:00 (EET) Giao dịch bình thường
STOXX50, DAX40, IBEX35, CAC40, ASX200, FTSE100, HSI50 Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
Cổ phiếu Trading closed Giao dịch bình thường
Tiền điện tử Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 1 năm 2022, tất cả các công cụ sẽ được giao dịch như bình thường.

Sincerely yours,
ForexChief Team