loader

Tiền thưởng chào mừng lên đến $500

Tiền thưởng Chào mừng - tiền thưởng bằng 100% số tiền nạp đầu tiên, nhưng không vượt quá $500. Nó được tự động chuyển vào tài khoản của bạn. Lợi nhuận có thể được rút mà không có bất kỳ giới hạn nào và bản thân tiền thưởng có thể được rút sau khi hoàn thành doanh số giao dịch yêu cầu.

Ưu điểm tiền thưởng chào mừng

1.
Quy trình xác minh nhanh chóng để nhận tiền thưởng.
2.
Tiền thưởng được ghi có tự động khi nạp tiền đầu tiên
3.
Tiền thưởng tối đa bằng $500.
4.
Tiền thưởng có thể được rút sau khi hoàn thành doanh số yêu cầu. Lợi nhuận có thể được rút mà không có hạn chế.
5.
Robot giao dịch và bất kỳ chiến lược nào đều được cho phép, bao gồm cả giao dịch lướt sóng và kinh doanh chênh lệch giá.
6.
Tiền thưởng Chào mừng không giới hạn thời hạn

Hướng dẫn nhận Tiền thưởng Chào mừng

bonus
Đăng ký và mở tài khoản giao dịch tiêu chuẩn
bonus
Chọn “Đăng ký Tiền thưởng Chào mừng” trên biểu mẫu bổ sung
bonus
Hoàn thành theo yêu cầu và đảm bảo tiền thưởng được ghi có vào tài khoản
bonus
Hoàn thành doanh số yêu cầu và rút tiền thưởng và tất cả lợi nhuận

Các điều khoản và điều kiện

 1. Phần thưởng chào mừng lên tới $500 chỉ khả dụng cho các loại tài khoản sau: Classic+, DirectFX hoặc xPRIME
 2. Tiền thưởng Chào mừng chỉ có thể nhận được một lần với khoản tiền nạp lần đầu ít nhất là $50. Vì mục đích này, hãy chọn tùy chọn “Đăng ký Tiền thưởng Chào mừng” trên biểu mẫu bổ sung.
 3. Số tiền thưởng bằng 100% số tiền nạp, nhưng không được vượt quá $500 (hoặc tương đương theo đơn vị tiền tệ của tài khoản).
 4. Lợi nhuận có thể được rút bất kỳ lúc nào, nhưng Tiền thưởng Chào mừng chỉ có thể được rút sau khi đạt được doanh số giao dịch yêu cầu. Doanh số giao dịch yêu cầu có thể được tính theo công thức: Doanh Yêu cầu = Tiền thưởng Chào mừng bằng USD * 50.000 .

  Ví dụ:

  Nhà giao dịch đã nạp $200 và nhận được $200 tiền thưởng chào mừng. Doanh số yêu cầu = 200 * 50.000 = $10.000.000 (tương đương với 44 lô EURUSD trong MetaTrader)

 5. Doanh số giao dịch được tính bằng tổng doanh số của tất cả các giao dịch mở và đóng các vị thế.

  Ví dụ::

  MUA 1 lô EURUSD (1 lô = 100.000 EUR) được mở ở mức giá 1,1257 và đóng cửa ở mức 1,1283. Doanh số giao dịch = (100,000 * 1.1257) + (100,000 * 1.1283) = 225,400 USD

  BÁN 5 lô USDJPY (1 lô = 100.000 USD) được mở ở mức giá 109,806 và đóng cửa ở mức 109,352. Doanh số giao dịch = (500,000 * 1) + (500,000 * 1) = 1,000,000 USD

  MUA 3,5 lô GBPUSD (1 lô = 100.000 GBP) đã mở ở mức giá 1,2978 và đóng cửa ở mức 1,2985. Doanh số giao dịch = (350,000 * 1.2978) + (350,000 * 1.2985) = 908,705 USD

 6. Tiền thưởng Chào mừng không thể được sử dụng trong tình huống "drawdown" và sẽ tự động bị hủy bỏ nếu Vốn chủ sở hữugiảm xuống bằng hoặc ít hơn Tín dụng. Sau khi tín dụng bị hủy, tất cả các trạng thái mở bị buộc phải đóng (Stop Out).

  Ví dụ:

  Welcome Bonus

  Nhà giao dịch nạp tiền $500 và nhận được $500 tiền thưởng chào mừng. Trong trường hợp Vốn chủ sở hữu giảm xuống còn $500 (giá trị trong trường Tín dụng), Phần thưởng Chào mừng sẽ tự động bị hủy và tất cả các vị trí sẽ bị buộc phải đóng (Stop Out).

 7. Trong trường hợp Tiền thưởng Chào mừng đang hoạt động trên tài khoản, số tiền có sẵn để rút sẽ bị giới hạn và được tính theo công thức: Có sẵn để rút = Ký quỹ sẵn có - Tiền thưởng Chào mừng - Số tiền nạp lại mà Tiền thưởng Chào mừng đã được trao..
 8. Để loại bỏ các giới hạn rút tiền, khách hàng có quyền hủy Phần thưởng Chào mừng trong Khu vực Cá nhân bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp đó, chỉ số Tiền thưởng sẽ được xóa bỏ.
 9. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về Tiền thưởng Chào mừng trong Khu vực Cá nhân bao gồm Doanh số bắt buộc và Doanh số hiện tại.
logo