loader

$1000 cho một Quỹ đầu tư mới

Chúng tôi hiểu việc thu hút các khoản đầu tư khó khăn như thế nào ngay cả khi bạn là một chuyên gia về giao dịch. Vậy có lẽ, chúng tôi có thể giúp bạn biến các ý tưởng giao dịch của mình thành hiện thực. Nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm với lịch sử giao dịch tốt, chương trình khuyến mãi này là dành cho bạn! Tạo một Quỹ đầu tư mới và có được nhà đầu tư đầu tiên với $1000

Hướng dẫn để nhận được &1000 đầu tư

  1. Tạo một Quỹ đầu tư mớ i với các thông số nhất định, phải là: Quỹ đại chúng với thu nhập của Nhà quản lý Quỹ lên đến 20%.
  2. Sau đó, Quỹ mới phải được kích hoạt trước khi có sẵn cho Nhà đầu tư trong Xếp hạng. Để kích hoạt, bạn cần xác minh thông tin cá nhân và bổ sung vào Quỹ ít nhất $100. Khi Quỹ hoạt động và hiển thị trong Xếp hạng, thì Nhà đầu tư có thể bắt đầu đầu tư.
  3. Khi bạn thấy Quỹ đang hoạt động và hiển thị trong Xếp hạng, thì chỉ cần gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email tại backoffice@forexchief.com hoặc tạo một vé yêu cầu. Vui lòng đính kèm bằng chứng về kinh nghiệm giao dịch thành công của bạn. Đây có thể là lịch sử giao dịch từ một nhà môi giới khác hoặc ảnh chụp màn hình từ các nguồn đầu tư đáng tin cậy. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn với đầy đủ bằng chứng, thì $1000 sẽ được thêm vào Quỹ mới của bạn.
  4. Xin lưu ý, $1000 được thêm vào từ một Nhà đầu tư thực sự vào Quỹ của bạn, có nghĩa là anh ta có thể lấy lại các khoản đầu tư bất kỳ lúc nào. Theo nghĩa này, Nhà quản lý Quỹ nên tránh thua lỗ lớn và đưa ra chiến lược ổn định có lợi nhuận, nếu không, Nhà đầu tư có thể không còn hứng thú và rút các khoản đầu tư của mình khỏi Quỹ.
logo