Tiền thưởng không cần nạp tiền $100

Tiền thưởng không cần nạp tiền – $100 tiền thưởng miễn phí do ForexChief cung cấp. Đó là cách tốt nhất để trải nghiệm các dịch vụ của công ty và thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn. Bạn sẽ tự động nhận được Phần thưởng Không cần nạp tiền bên trong ứng dụng di động ForexChief, sau khi hoàn thành xác minh tài khoản

Ưu điểm tiền thưởng không cần nạp tiền

1.
Không cần bổ sung vào tài khoản giao dịch của bạn bằng tiền của riêng bạn.
2.
Quá trình xác minh nhanh chóng để nhận Tiền thưởng.
3.
$100 sẽ tự động được ghi có trong ứng dụng sau khi quá trình xác minh hoàn tất.
4.
Tiền thưởng cần nạp tiền có thời hạn không giới hạn.
5.
Sau khi hoàn thành doanh số yêu cầu, $100 có thể được rút mà không có hạn chế..
6.
Mọi chiến lược giao dịch và rô bốt đều được phép sử dụng.

Cách nhận tiền thưởng

Đăng ký và mở tài khoản giao dịch
Hoàn thành thủ tục xác minh
Cài đặt ứng dụng android và nhận Phần thưởng trong ứng dụng
Hoàn thành doanh số giao dịch yêu cầu và rút $100

Các điều khoản và điều kiện

 1. Để nhận được $100 Tiền thưởng không cần nạp tiền, bạn phải mở tài khoản MT4.DirectFX, MT4.Classic+, MT5.DirectFX hoặc MT5.Classic+. Xin lưu ý rằng tài khoản "xu" không được phép! Tiền thưởng này chỉ có thể được ghi có vào tài khoản tiêu chuẩn.
 2. Cài đặt ứng dụng ForexChief từ Google Play hoặc Huawei AppGallery và hoàn tất quy trình xác minh bên trong.
  Khách hàng chỉ có thể tự mình nhận Tiền thưởng không cần nạp tiền trong ứng dụng và chỉ sau khi hoàn tất xác minh thành công!
 3. Nếu vì lý do nào đó mà bạn không thể cài đặt ứng dụng từ các cửa hàng, thì bạn có thể tải xuống và cài đặt trực tiếp tệp APK từ trang web của chúng tôi.
  Tải xuống APK
 4. Bên trong ứng dụng, tìm phần "Tiền thưởng và Tín dụng" và chọn tùy chọn "Tiền thưởng Không cần Nạp tiền". Sau đó, chọn tài khoản tiêu chuẩn MT4 / MT5 mà bạn muốn nhận Tiền thưởng và tiếp tục.
 5. Lợi nhuận chỉ có thể được rút sau khi doanh số giao dịch trên tài khoản đạt 10.000.000 USD. Doanh số giao dịch tính theo USD cho mỗi lệnh bằng tổng doanh số của hai giao dịch: giao dịch mở lệnh và giao dịch đóng lệnh.

  Ví dụ:

  MUA 1 lô EURUSD (1 lô = 100.000 EUR) đã mở lệnh ở mức giá 1,1257 và đóng ở mức 1,1283. Doanh số giao dịch bằng USD cho đơn hàng này = (100,000 * 1.1257) + (100,000 * 1.1283) = 225,400 USD

  BÁN 5 lô USDJPY (1 lô = 100.000 USD) được mở ở mức giá 109,806 và đóng ở mức 109,352. Doanh số giao dịch bằng USD cho đơn hàng này = (500,000 * 1) + (500,000 * 1) = 1,000,000 USD

  MUA 3,5 lô GBPUSD (1 lô = 100.000 GBP) được mở ở mức giá 1,2978 và đóng ở mức 1,2985. Doanh số giao dịch bằng USD cho đơn hàng này = (350,000 * 1.2978) + (350,000 * 1.2985) = 908,705 USD

 6. Lợi nhuận tối đa, có thể được rút sau khi đáp ứng các điều kiện doanh số, bằng $100. Rút Lợi nhuận lần đầu tiên, tất cả số tiền sẽ được ghi nợ từ tài khoản, bao gồm cả Tiền thưởng.

  Ví dụ:

  Nhà giao dịch đã đóng 42 lô EURUSD, có nghĩa là doanh số giao dịch vượt quá 10.000.000 USD. Đồng thời, số dư tài khoản là 250 USD. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ chỉ có thể rút $100; $150 còn lại sẽ bị xóa khỏi tài khoản.

 7. Tài khoản MT4/MT5 với Tiền thưởng Không cần Nạp tiền là một tài khoản giao dịch thông thường và có thể được nạp thêm tiền mà không bị hạn chế. Tuy nhiên, miễn là Tiền thưởng còn hoạt động (nghĩa là chưa hoàn thành doanh số yêu cầu), thì chỉ có thể rút tiền của chính bạn từ tài khoản.
 8. Ngay cả khi bạn đã nhận được Tiền thưởng Không cần Nạp tiền, bạn vẫn có thể nhận được $500 Tiền thưởng Chào mừng, nhưng bằng một tài khoản giao dịch khác.
 9. Nghiêm cấm nhận lại Tiền thưởng bằng cách đăng ký mới! Bạn cũng bị cấm nhận Tiền thưởng nếu người thân của bạn đã nhận được Tiền thưởng như vậy. Bằng cách nhận Tiền thưởng Không cần Nạp tiền, bạn đồng ý với quyền của công ty hủy bỏ Tiền thưởng và tất cả lợi nhuận thu được thông qua Tiền thưởng bất kỳ lúc nào, mà không đưa ra lý do!!
 10. Tiền thưởng không cần nạp tiền không khả dụng trong danh sách các quốc gia sau: Pakistan, Nam Phi, Sri Lanka.