Nạp và Rút tiền

Lựa chọn tiền gửi
Chuyển tiền
Thời gian chuyển tiền,
Hoa hồng và Phí
Chọn cách rút tiền
Tiền kí gửi
Bank Transfers
Bank Transfer SWIFT
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
2-3 business days
0% 1
Bank Transfer SWIFT
Bank Transfer SEPA
EUR
1-2 business days
0%
Bank Transfer SEPA
Bank Transfer Local
IDR, NGN, CNY, MYR, THB, VND, ZAR
1 business day
0%
Bank Transfer Local
Credit / Debit cards
Credit/Debit card
USD, EUR
Instantly 2
0%
Credit/Debit card
China UnionPay
CNY
Instantly 2
0%
China UnionPay
Electronic Payments
Crypto
BTC, BCH, ETH, XRP, LTC, USDT
After 6 confirmations
Crypto
Skrill
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
Instantly 2
0%
Skrill
NETELLER
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, RUB
Instantly 2
0%
NETELLER
Advanced Cash
USD, EUR, GBP, RUB, UAH, BRL
Instantly 2
0%
Advanced Cash
WebMoney
USD, EUR
Instantly 2
0.8%, max. 50 USD/50 EUR
WebMoney
Perfect Money
USD, EUR
Instantly 2
1.99%
Perfect Money
FasaPay
USD, IDR
Instantly 2
0%
FasaPay
Bank Transfers
Tiền kí gửi
Bank Transfer SWIFT
Chuyển tiền
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
Thời gian chuyển tiền
2-3 business days
0% 1
Chọn cách rút tiền
Bank Transfer SWIFT
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Bank Transfer SEPA
Chuyển tiền
EUR
Thời gian chuyển tiền
1-2 business days
0%
Chọn cách rút tiền
Bank Transfer SEPA
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Bank Transfer Local
Chuyển tiền
IDR, NGN, CNY, MYR, THB, VND, ZAR
Thời gian chuyển tiền
1 business day
0%
Chọn cách rút tiền
Bank Transfer Local
Tiền kí gửi
Credit / Debit cards
Tiền kí gửi
Credit/Debit card
Chuyển tiền
USD, EUR
Thời gian chuyển tiền
Instantly 2
0%
Chọn cách rút tiền
Credit/Debit card
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
China UnionPay
Chuyển tiền
CNY
Thời gian chuyển tiền
Instantly 2
0%
Chọn cách rút tiền
China UnionPay
Tiền kí gửi
Electronic Payments
Tiền kí gửi
Crypto
Chuyển tiền
BTC, BCH, ETH, XRP, LTC, USDT
Thời gian chuyển tiền
After 6 confirmations
Chọn cách rút tiền
Crypto
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Skrill
Chuyển tiền
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
Thời gian chuyển tiền
Instantly 2
0%
Chọn cách rút tiền
Skrill
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
NETELLER
Chuyển tiền
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, RUB
Thời gian chuyển tiền
Instantly 2
0%
Chọn cách rút tiền
NETELLER
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Advanced Cash
Chuyển tiền
USD, EUR, GBP, RUB, UAH, BRL
Thời gian chuyển tiền
Instantly 2
0%
Chọn cách rút tiền
Advanced Cash
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
WebMoney
Chuyển tiền
USD, EUR
Thời gian chuyển tiền
Instantly 2
0.8%, max. 50 USD/50 EUR
Chọn cách rút tiền
WebMoney
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Perfect Money
Chuyển tiền
USD, EUR
Thời gian chuyển tiền
Instantly 2
1.99%
Chọn cách rút tiền
Perfect Money
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
FasaPay
Chuyển tiền
USD, IDR
Thời gian chuyển tiền
Instantly 2
0%
Chọn cách rút tiền
FasaPay
Tiền kí gửi

Vui lòng Chú ý:

1. Tài khoản giao dịch được nhận chính xác số tiền đã được ghi có vào tài khoản của công ty.

2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính của Khách hàng bị gây ra bởi sự chậm trễ trong việc chuyển tiền do lỗi trong hệ thống thanh toán. Việc ghi nhận tiền vào tài khoản giao dịch sẽ chỉ được thực hiện sau khi Công ty nhận được xác nhận từ hệ thống thanh toán về việc chuyển tiền.

Chọn cách rút tiền
Chuyển tiền
Hoa hồng và Phí
Thời gian chuyển tiền
Rút ra
Bank Transfers
Bank Transfer SWIFT
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
0.1%, min. 15 USD, max. 50 USD (or equivalent in another currency)
3-5 business days
Bank Transfer SEPA
EUR
0%
2 business days
Bank Transfer Local
IDR, NGN, CNY, MYR, THB, VND, ZAR
0%
2 business days
Credit / Debit cards
Credit/Debit card
USD, EUR
2%, min. 5 USD/5 EUR
2-7 business days
Electronic Payments
Crypto
BTC, BCH, ETH, XRP, LTC, USDT
0%
1 business day
Skrill
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
1%
1 business day
NETELLER
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, RUB
1.9%, min. 1 USD (or equivalent in another currency)
1 business day
Advanced Cash
USD, EUR, GBP, RUB, UAH, BRL
1%, min. 1 USD (or equivalent in another currency)
1 business day
WebMoney
USD, EUR
0.8%, max. 50 USD/50 EUR
1 business day
Perfect Money
USD, EUR
0.5%
1 business day
FasaPay
USD, IDR
0.5%
1 business day
QIWI Wallet
USD, EUR, RUB
1%
1 business day
Bank Transfers
Chọn cách rút tiền
Bank Transfer SWIFT
Chuyển tiền
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
Hoa hồng và Phí
0.1%, min. 15 USD, max. 50 USD (or equivalent in another currency)
Thời gian chuyển tiền
3-5 business days
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Bank Transfer SEPA
Chuyển tiền
EUR
Hoa hồng và Phí
0%
Thời gian chuyển tiền
2 business days
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Bank Transfer Local
Chuyển tiền
IDR, NGN, CNY, MYR, THB, VND, ZAR
Hoa hồng và Phí
0%
Thời gian chuyển tiền
2 business days
Rút ra
Credit / Debit cards
Chọn cách rút tiền
Credit/Debit card
Chuyển tiền
USD, EUR
Hoa hồng và Phí
2%, min. 5 USD/5 EUR
Thời gian chuyển tiền
2-7 business days
Rút ra
Electronic Payments
Chọn cách rút tiền
Crypto
Chuyển tiền
BTC, BCH, ETH, XRP, LTC, USDT
Hoa hồng và Phí
0%
Thời gian chuyển tiền
1 business day
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Skrill
Chuyển tiền
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
Hoa hồng và Phí
1%
Thời gian chuyển tiền
1 business day
Rút ra
Chọn cách rút tiền
NETELLER
Chuyển tiền
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, RUB
Hoa hồng và Phí
1.9%, min. 1 USD (or equivalent in another currency)
Thời gian chuyển tiền
1 business day
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Advanced Cash
Chuyển tiền
USD, EUR, GBP, RUB, UAH, BRL
Hoa hồng và Phí
1%, min. 1 USD (or equivalent in another currency)
Thời gian chuyển tiền
1 business day
Rút ra
Chọn cách rút tiền
WebMoney
Chuyển tiền
USD, EUR
Hoa hồng và Phí
0.8%, max. 50 USD/50 EUR
Thời gian chuyển tiền
1 business day
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Perfect Money
Chuyển tiền
USD, EUR
Hoa hồng và Phí
0.5%
Thời gian chuyển tiền
1 business day
Rút ra
Chọn cách rút tiền
FasaPay
Chuyển tiền
USD, IDR
Hoa hồng và Phí
0.5%
Thời gian chuyển tiền
1 business day
Rút ra
Chọn cách rút tiền
QIWI Wallet
Chuyển tiền
USD, EUR, RUB
Hoa hồng và Phí
1%
Thời gian chuyển tiền
1 business day
Rút ra