Nạp và Rút tiền

Lựa chọn tiền gửi
Chuyển tiền
Thời gian chuyển tiền,
Hoa hồng và Phí
Chọn cách rút tiền
Tiền kí gửi
Chuyển tiền quốc tế
Chuyển khoản SEPA
EUR
1-2 ngày làm việc
0% 1
Chuyển khoản SEPA
Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ
Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ
USD, EUR, GBP
Ngay lập tức 2
0%
Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ
Chuyển tiền trong
Chuyển tiền trong Indonesia
IDR (Local Bank Transfer)
Lên đến 24 giờ
0%
Chuyển tiền trong Indonesia
Chuyển tiền trong Ấn Độ
INR
(Local Bank Transfer)
Lên đến 24 giờ
0%
Chuyển tiền trong Ấn Độ
Chuyển tiền trong Nigeria
NGN (Chuyển khoản ngân hàng, Chuyển tiền online, Thẻ, USSD, Visa QR)
Lên đến 24 giờ
0%
Chuyển tiền trong Nigeria
Chuyển tiền trong Việt Nam
VND
(Bank Transfer, QR Pay)
Lên đến 24 giờ
0%
Chuyển tiền trong Việt Nam
Chuyển tiền trong Malaysia
MYR
Lên đến 24 giờ
0%
Chuyển tiền trong Malaysia
Chuyển tiền trong Thailand
THB
(QR Pay)
Lên đến 24 giờ
0%
Chuyển tiền trong Thailand
Chuyển tiền điện tử
Crypto
BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, USDT, USDC, DAI
Lên đến 8 giờ
Crypto
Skrill
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
Ngay lập tức 2
0%
Skrill
NETELLER
USD, EUR, GBP
Ngay lập tức 2
0%
NETELLER
Advanced Cash
USD, EUR, GBP, UAH, BRL
Ngay lập tức 2
0%
Advanced Cash
WebMoney
USD
Ngay lập tức 2
9% + 0.8%
WebMoney
Perfect Money
USD, EUR
Ngay lập tức 2
1.99%
Perfect Money
FasaPay
USD, IDR
Ngay lập tức 2
0%
FasaPay
Chuyển tiền quốc tế
Tiền kí gửi
Chuyển khoản SEPA
Chuyển tiền
EUR
Thời gian chuyển tiền
1-2 ngày làm việc
0% 1
Chọn cách rút tiền
Chuyển khoản SEPA
Tiền kí gửi
Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ
Tiền kí gửi
Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ
Chuyển tiền
USD, EUR, GBP
Thời gian chuyển tiền
Ngay lập tức 2
0%
Chọn cách rút tiền
Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ
Tiền kí gửi
Chuyển tiền trong
Tiền kí gửi
Chuyển tiền trong Indonesia
Chuyển tiền
IDR (Local Bank Transfer)
Thời gian chuyển tiền
Lên đến 24 giờ
0%
Chọn cách rút tiền
Chuyển tiền trong Indonesia
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Chuyển tiền trong Ấn Độ
Chuyển tiền
INR
(Local Bank Transfer)
Thời gian chuyển tiền
Lên đến 24 giờ
0%
Chọn cách rút tiền
Chuyển tiền trong Ấn Độ
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Chuyển tiền trong Nigeria
Chuyển tiền
NGN (Chuyển khoản ngân hàng, Chuyển tiền online, Thẻ, USSD, Visa QR)
Thời gian chuyển tiền
Lên đến 24 giờ
0%
Chọn cách rút tiền
Chuyển tiền trong Nigeria
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Chuyển tiền trong Việt Nam
Chuyển tiền
VND
(Bank Transfer, QR Pay)
Thời gian chuyển tiền
Lên đến 24 giờ
0%
Chọn cách rút tiền
Chuyển tiền trong Việt Nam
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Chuyển tiền trong Malaysia
Chuyển tiền
MYR
Thời gian chuyển tiền
Lên đến 24 giờ
0%
Chọn cách rút tiền
Chuyển tiền trong Malaysia
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Chuyển tiền trong Thailand
Chuyển tiền
THB
(QR Pay)
Thời gian chuyển tiền
Lên đến 24 giờ
0%
Chọn cách rút tiền
Chuyển tiền trong Thailand
Tiền kí gửi
Chuyển tiền điện tử
Tiền kí gửi
Crypto
Chuyển tiền
BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, USDT, USDC, DAI
Thời gian chuyển tiền
Lên đến 8 giờ
Chọn cách rút tiền
Crypto
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Skrill
Chuyển tiền
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
Thời gian chuyển tiền
Ngay lập tức 2
0%
Chọn cách rút tiền
Skrill
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
NETELLER
Chuyển tiền
USD, EUR, GBP
Thời gian chuyển tiền
Ngay lập tức 2
0%
Chọn cách rút tiền
NETELLER
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Advanced Cash
Chuyển tiền
USD, EUR, GBP, UAH, BRL
Thời gian chuyển tiền
Ngay lập tức 2
0%
Chọn cách rút tiền
Advanced Cash
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
WebMoney
Chuyển tiền
USD
Thời gian chuyển tiền
Ngay lập tức 2
9% + 0.8%
Chọn cách rút tiền
WebMoney
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
Perfect Money
Chuyển tiền
USD, EUR
Thời gian chuyển tiền
Ngay lập tức 2
1.99%
Chọn cách rút tiền
Perfect Money
Tiền kí gửi
Tiền kí gửi
FasaPay
Chuyển tiền
USD, IDR
Thời gian chuyển tiền
Ngay lập tức 2
0%
Chọn cách rút tiền
FasaPay
Tiền kí gửi

Lưu ý:

1. Tài khoản giao dịch được ghi nhận chính xác số tiền đã được ghi có vào tài khoản của công ty.

2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính của Khách hàng bị gây ra bởi sự chậm trễ trong việc chuyển tiền do lỗi trong hệ thống thanh toán. Việc ghi nhận tiền vào tài khoản giao dịch sẽ chỉ được thực hiện sau khi Công ty nhận được xác nhận từ hệ thống thanh toán về việc chuyển tiền.

Chọn cách rút tiền
Chuyển tiền
Hoa hồng và Phí
Thời gian chuyển tiền
Rút ra
Chuyển tiền quốc tế
Chuyển khoản SWIFT
GBP, EUR
1%, tối thiểu £50, tối đa .£160, tối thiểu €60, tối đa €200
3-5 ngày làm việc
Chuyển khoản SEPA
EUR
0%
2 ngày làm việc
Chuyển tiền trong nước
Tất cả các loại tiền
0%
2-7 ngày làm việc
Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ
Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ
USD, EUR
2%, tối thiểu 5 USD/5 EUR
2-7 ngày làm việc
Chuyển tiền điện tử
Crypto
BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, USDT, USDC, DAI
0%
Sau 3 lần xác nhận
Skrill
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
Ngay lập tức 0%
1 ngày làm việc
NETELLER
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, RUB
1.9%, tối thiểu 1 USD
1 ngày làm việc
Advanced Cash
USD, EUR, GBP, UAH, BRL
1%, tối thiểu 1 USD
1 ngày làm việc
WebMoney
USD, EUR
0.8%, tối đa. 50 USD/50 EUR
1 ngày làm việc
Perfect Money
USD, EUR
0.5%
1 ngày làm việc
FasaPay
USD, IDR
0.5%
1 ngày làm việc
Chuyển tiền quốc tế
Chọn cách rút tiền
Chuyển khoản SWIFT
Chuyển tiền
GBP, EUR
Hoa hồng và Phí
1%, tối thiểu £50, tối đa .£160, tối thiểu €60, tối đa €200
Thời gian chuyển tiền
3-5 ngày làm việc
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Chuyển khoản SEPA
Chuyển tiền
EUR
Hoa hồng và Phí
0%
Thời gian chuyển tiền
2 ngày làm việc
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Chuyển tiền trong nước
Chuyển tiền
Tất cả các loại tiền
Hoa hồng và Phí
0%
Thời gian chuyển tiền
2-7 ngày làm việc
Rút ra
Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ
Chọn cách rút tiền
Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ
Chuyển tiền
USD, EUR
Hoa hồng và Phí
2%, tối thiểu 5 USD/5 EUR
Thời gian chuyển tiền
2-7 ngày làm việc
Rút ra
Chuyển tiền điện tử
Chọn cách rút tiền
Crypto
Chuyển tiền
BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, USDT, USDC, DAI
Hoa hồng và Phí
0%
Thời gian chuyển tiền
Sau 3 lần xác nhận
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Skrill
Chuyển tiền
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
Hoa hồng và Phí
Ngay lập tức 0%
Thời gian chuyển tiền
1 ngày làm việc
Rút ra
Chọn cách rút tiền
NETELLER
Chuyển tiền
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, RUB
Hoa hồng và Phí
1.9%, tối thiểu 1 USD
Thời gian chuyển tiền
1 ngày làm việc
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Advanced Cash
Chuyển tiền
USD, EUR, GBP, UAH, BRL
Hoa hồng và Phí
1%, tối thiểu 1 USD
Thời gian chuyển tiền
1 ngày làm việc
Rút ra
Chọn cách rút tiền
WebMoney
Chuyển tiền
USD, EUR
Hoa hồng và Phí
0.8%, tối đa. 50 USD/50 EUR
Thời gian chuyển tiền
1 ngày làm việc
Rút ra
Chọn cách rút tiền
Perfect Money
Chuyển tiền
USD, EUR
Hoa hồng và Phí
0.5%
Thời gian chuyển tiền
1 ngày làm việc
Rút ra
Chọn cách rút tiền
FasaPay
Chuyển tiền
USD, IDR
Hoa hồng và Phí
0.5%
Thời gian chuyển tiền
1 ngày làm việc
Rút ra