Traders Contests

"Fast Warren"
Fast Warren  - là một cuộc thi kéo dài hai tuần liên quan đến các tài khoản "cent" và cho phép kết hợp giao dịch thông thường trên tài khoản của bạn với cuộc thi để giành giải thưởng tiền thật. Cuộc thi được tổ chức theo hai hạng mục đề cử - "Lợi nhuận lớn nhất" và "Doanh số cao nhất". Người tham gia có đánh giá cao nh... Read more