Tiền thưởng doanh số

Tiền thưởng Doanh số hoạt động giống như dịch vụ Hoàn tiền và cho phép các nhà giao dịch tích cực có thể kiếm thêm thu nhập cho doanh số giao dịch được thực hiện của mình. Nó hoạt động tự động, bạn không phải làm bất cứ điều gì để nhận được Tiền thưởng như vậy. Mỗi cuối tuần, doanh thu giao dịch bạn đã thực hiện trong tuần sẽ được tính toán và tiền thưởng tương ứng sẽ được thêm vào tài khoản giao dịch. Ưu điểm khác biệt của chương trình Tiền thưởng này là thiếu các điều khoản và điều kiện giữ bí mật, tỷ lệ lũy tiến, thanh toán hàng tuần, không có điểm giao dịch tối thiểu và không có hạn chế rút tiền.

Điều khoản & Điều kiện Tiền thưởng

 1. Tiền thưởng Doanh số áp dụng cho tất cả các loại Tài khoản trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5;
 2. Các khoản tiền thưởng như vậy được trả mỗi tuần một lần vào cuối tuần, sau khi phiên giao dịch đóng cửa. Số tiền thưởng được tính dựa trên doanh số giao dịch thực hiện trong tuần: Thứ Hai 00:00:01 - Thứ Sáu 23:59:59 (giờ theo máy chủ);
 3. Doanh số giao dịch được tính bằng USD và bao gồm tất cả giao dịch vị thế mở và đóng;

  Ví dụ cho tài khoản MT4:

  MUA 1 lô EURUSD (1 lô = 100,000 EUR) với vị thế mở ở mức giá 1.1257 và đóng cửa ở mức 1.1283. Khối lượng giao dịch tính bằng USD = (100 000 * 1.3452) + (100 000 * 1.3542) = 269 940 USD

  Chỉ những lệnh đã đóng mới được thêm vào doanh số giao dịch.

  Ví dụ cho tài khoản MT5:

  BUY 1 lot EURUSD (1 lot = 100 000 EUR) position was opened at a price of 1.3452 and wasn’t closed. Khối lượng giao dịch bằng USD = (100 000 * 1.3452) = 134 520 USD

  Mỗi giao dịch vị thế mở và đóng đều sẽ được cộng vào doanh số giao dịch.

 4. Doanh số giao dịch hàng tuần càng cao, tỷ lệ tính Số tiền thưởng càng cao:
  Doanh số giao dịch, USD Mức Tiền thưởng
  Lên đến 100,000,000 3 USD trên 1 triệu USD
  100,000,000 đến 500,000,000 7 USD trên 1 triệu USD
  Trên 500,000,000 10 USD trên 1 triệu USD
 5. Khách hàng có thể nhận được thông tin chi tiết liên quan đến việc tính tiền thưởng bằng cách nhấp vào ID của nó trong tài khoản Cá nhân;
 6. Tiền thưởng được thêm vào tài khoản giao dịch có thể được rút bất kỳ lúc nào mà không bị hạn chế.