loader

Chương trình liên kết «IB Pro»

Chương trình liên kết «IB Pro» (viết tắt của Đơn vị môi giới giới thiệu) được thiết kế cho cả những người tham gia thị trường dịch vụ tài chính chuyên nghiệp và người giao dịch cá nhân có thu nhập là phí đại lý để thu hút khách hàng đến với công ty đối tác, thay vì thu nhập từ các giao dịch mua bán.

Một đặc tính riêng biệt của chương trình liên kết của ForexChief là thù lao của đối tác bao gồm hai phần: thù lao CPA (chi phí cho mỗi hành động) lên đến 300 đô la cho mỗi khách hàng thu hút thành công và phần thù lao «vĩnh cửu» dựa trên doanh số của khách hàng tính theo thang lũy tiến - doanh số càng cao thì thù lao càng cao.

Ưu điểm của chúng tôi

1.
Thù lao CPA (chi phí cho mỗi hành động) lên đến 300 đô la cho mỗi khách hàng thu hút thành công.
2.
Thù lao «vĩnh cửu» và số tiền chi trả không giới hạn dựa trên doanh số của mỗi khách hàng thu hút thành công.
3.
Không có yêu cầu chênh lệch giá tối thiểu giữa mở và đóng một vị thế (MTP).
4.
Không có yêu cầu đặc biệt về khoảng thời gian tối thiểu giữa việc mở và đóng vị thế.
5.
Áp dụng thang tỷ lệ lũy tiến để tính thù lao trên doanh số.
6.
Chương trình áp dụng cho tất cả các loại tài khoản trên MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Cách hoạt động của «IB Pro»

bonus
Đăng ký và nhận đường dẫn giới thiệu đặc biệt
bonus
Những người giao dịch đăng ký sử dụng đường dẫn giới thiệu này được liên kết với một Đối tác
bonus
Người giao dịch nạp tiền vào và tạo doanh số giao dịch giới thiệu của đối tác
bonus
Đối tác nhận thù lao CPA và thù lao doanh số giới thiệu

Mô hình CPA

 1. Đối với mỗi khách hàng thu hút thành công, đối tác không chỉ nhận được thù lao không giới hạn trên doanh số mà còn được nhận khoản thanh toán một lần lên đến $300.
 2. Chỉ những đối tác đã thu hút thành công ít nhất 5 khách hàng có lịch sử giao dịch mới được nhận thù lao theo mô hình CPA. Nếu đối tác chưa đạt được số lượt giới thiệu như trên, thù lao CPA sẽ được thanh toán sau, ngay khi điều kiện được đáp ứng.
 3. Số tiền thù lao CPA bằng với Số tiền nạp vào lần đầu tiên của khách hàng thu hút thành công, nhưng không được vượt quá 300 đô la.
 4. Thù lao CPA chỉ được phép rút sau khi khách hàng thu hút thành công đạt đến mức doanh số yêu cầu, tính theo công thức:
  Doanh số yêu cầu = thù lao CPA tính bằng USD * 20.000
  Có thể rút tiền thù lao CPA sau khi đạt đến mức doanh số yêu cầu.

  Ví dụ:

  Khách hàng được thu hút thành công đã nạp tiền vào tài khoản lần đầu tiên với số tiền là $100, trong trường hợp này, thù lao CPA cho khách hàng này sẽ là $100. Đối tác sẽ có thể rút số tiền này ngay khi khách hàng đạt đến doanh số yêu cầu là 100 * 20.000 = $2.000.000 (trong MetaTrader là khoảng 8 lô EURUSD).

 5. TCó thể xem trạng thái hiện tại của thù lao CPA cho mỗi khách hàng được thu hút thành công ở mục Tài khoản cá nhân trong phần Giới thiệu của bạn..
 6. Công ty có quyền chấm dứt quan hệ hợp tác với đối tác bất kỳ lúc nào mà không cần giải thích. Nhưng trong trường hợp này, công ty vẫn có nghĩa vụ chi trả thù lao trên doanh số của những khách hàng đã thu hút thành công.

Thù lao trên doanh số giao dịch giới thiệu

 1. Ngoài khoản thù lao CPA, bắt đầu từ giao dịch đầu tiên của khách hàng được thu hút thành công, đối tác sẽ được nhận tiền thưởng trên doanh số giao dịch của khách hàng này.
 2. Thù lao của đối tác được chi trả mỗi tuần một lần vào cuối tuần, sau khi phiên giao dịch kết thúc. Số tiền thù lao phụ thuộc vào doanh số giao dịch của những người được giới thiệu, tính trên các giao dịch được thực hiện trong tuần mục tiêu: từ 00:00:01 Thứ Hai đến 23:59:59 Thứ Sáu (giờ trên máy chủ).
 3. Doanh số giao dịch được tính bằng USD và bao gồm tất cả giao dịch mở và đóng vị thế.

  Ví dụ:

  Lệnh MUA 1 lot EURUSD (1 lot = 100.000 EUR) mở ở mức giá 1,3452 và đóng ở mức giá 1,3542. Khối lượng giao dịch bằng USD cho lệnh này = (100 000 * 1.3452) + (100 000 * 1.3542) = 269 940 USD

 4. Tổng doanh số giao dịch hàng tuần của người được giới thiệu càng cao thì tỷ lệ dùng để tính thù lao cho đối tác càng cao:
  Doanh số giao dịch, USD
  Mức Tiền thưởng
  Lên đến 100.000.000
  5 USD trên mỗi 1 triệu USD
  100.000.000 đến 500.000.000
  10 USD trên mỗi 1 triệu USD
  Trên 500.000.000
  15 USD trên mỗi 1 triệu USD
 5. Có thể xem trạng thái hiện tại của mỗi Khoản thanh toán trên doanh số trong mục Tài khoản cá nhân ở phần Báo cáo tài chính.
 6. Chú ý! Nếu người được bạn giới thiệu hiện có tiền thưởng không cần nạp tiền trong tài khoản thì tiền thù lao CPA cũng như tiền thù lao trên tổng doanh số giao dịch hàng tuần của người đó sẽ không được cộng dồn hoặc thanh toán. Thù lao sẽ vẫn được ghi nhận cho những người được giới thiệu sử dụng các tài khoản giao dịch khác.