Làm thế nào để có thu nhập?

Trở thành một người giao dịch không phải là việc dễ dàng, và khá khó để có được thu nhập ổn định thông qua việc đầu cơ vào các tài sản đầu tư. Thị trường ngoại hối rất rộng lớn và ngoài các giao dịch mua bán, nó còn cung cấp nhiều cơ hội khác để có thu nhập. Một trong những sự lựa chọn này là các chương trình đối tác nhằm thu hút người giao dịch cho công ty đối tác để nhận thù lao. Phương pháp tính thù lao và phương pháp thu hút khách hàng có thể khác nhau, nhưng việc tham gia vào chương trình đối tác giúp cho người giao dịch có được thu nhập ổn định mà không cần bất kỳ giao dịch mua bán nào.

Các đặc tính riêng biệt của chương trình đối tác của ForexChief bao gồm thang thù lao lũy tiến tùy thuộc vào doanh số giao dịch của khách hàng được thu hút thành công và được thanh toán hàng tuần. Đối với đối tác, không có điều khoản và điều kiện bí mật nào như "thời gian đặt lệnh tối thiểu" hoặc "chênh lệch tối thiểu giữa giá mở lệnh và giá đóng lệnh" (MTP). Bằng cách trở thành đối tác của ForexChief, bạn sẽ kiếm được khoản thù lao được đảm bảo trên mỗi lệnh hoàn thành bởi khách hàng được thu hút thành công. Khái niệm chung của chương trình dựa trên việc tính toán mức thù lao cho 1 triệu USD doanh số giao dịch.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, ForexChief không định hướng đối tác tiềm năng chú trọng vào phương thức thu hút khách hàng, chúng tôi cũng không đặt tỷ lệ thù lao theo loại hình đối tác (dự án web, văn phòng đại diện khu vực, trung tâm đào tạo hoặc đại lý cá nhân). Về lâu dài, điều quan trọng nhất là doanh số giao dịch - điều kiện tiên quyết của số tiền thù lao. Mỗi đối tác có thể đánh giá độc lập về hiệu quả kinh tế của bất kỳ phương án thu hút người giao dịch nào. Tuy nhiên, bất kể đối tác lựa chọn con đường nào, ForexChief cũng sẽ cung cấp cho đối tác tất cả sự hỗ trợ cần thiết để phát triển kinh doanh với cách tiếp cận riêng cho từng dự án.