27.12.2021 10:00

Lịch giao dịch trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2021-2022

Thay đổi lịch giao dịch trong giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch 2021-2022


Dear Clients and Partners!

Xin lưu ý rằng các thay đổi đã được thực hiện trong lịch giao dịch trong giai đoạn nghỉ lễ năm mới - từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 4 tháng 1 năm 2022. Xin lưu ý rằng do tính thanh khoản thấp và biến động cao trên thị trường trong khoảng thời gian này, có thể có sự gia tăng của chênh lệch giá trong tất cả các công cụ được giao dịch.

31.12.2021 03.01.2022 04.01.2022
Ngoại hối, Kim loại, Hàng hóa, Cổ phiếu Đóng cửa sớm lúc 21:00 (EET) Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
ASX200 Đóng cửa sớm lúc 05:30 (EET) Đóng cửa Giao dịch bình thường
FTSE100 Đóng cửa sớm lúc 15:00 (EET) Đóng cửa Giao dịch bình thường
HSI50 Đóng cửa Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
STOXX50, DAX40, IBEX35, CAC40 Đóng cửa Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
NIKK225, NQ100, SPX500 Đóng cửa sớm lúc 21:00 (EET) Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
Tiền điện tử Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2022, tất cả các công cụ sẽ được giao dịch như bình thường.

Sincerely yours,
ForexChief Team