20.09.2022 11:00

Quà lưu niệm từ ForexChief

Macbook, iPhone, iPad, Airpods, Apple watch, Cap, T-shirt, Flashdisk, Mug và các món quà lưu niệm khác dành cho các nhà giao dịch tích cực!


Dear Clients and Partners!

Chúng tôi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc làm thế nào để làm hài lòng những khách hàng thân yêu của mình và đã nghĩ ra những món quà lưu niệm!

ForexChief Souvenirs

Nhận điểm cho doanh số giao dịch, và sau đó đổi điểm thành Quà lưu niệm!
Macbook, iPhone, iPad, Airpods, đồng hồ Apple watch, Mũ, Áo phông, Ổ cứng di động Flashdisk, Cốc và các món quà lưu niệm khác dành cho các nhà giao dịch tích cực!

Vui lòng tìm thêm thông tin chi tiết về quà lưu niệm trong phần Khuyến mại.

Sincerely yours,
ForexChief Team