28.06.2022 12:05

Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 30 tháng 5 năm 2022

Do Ngày tưởng niệm sắp tới ở Hoa Kỳ, một số thay đổi sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022


Dear Clients and Partners!

Do Ngày tưởng niệm sắp tới ở Hoa Kỳ, một số thay đổi sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022

30.05.2022 31.05.2022
Ngoại hối Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
Kim loại Đóng cửa sớm lúc 21:30 (GMT+3) Giao dịch bình thường
XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD Đóng cửa sớm lúc 20:15 (GMT+3) Giao dịch bình thường
STOXX50, DAX40, IBEX35, CAC40, ASX200, FTSE100, HSI50 Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường
NIKK225, NQ100, SPX500 Đóng cửa sớm lúc 20:00 (GMT+3) Giao dịch bình thường
Cổ phiếu Đóng cửa Giao dịch bình thường
Tiền điện tử Giao dịch bình thường Giao dịch bình thường

Vui lòng xem xét những thay đổi này khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

Sincerely yours,
ForexChief Team