02.09.2022 08:00

Thay đổi lịch giao dịch vào ngày 5 tháng 9 năm 2022

Do sắp tới Ngày Lao động ở Hoa Kỳ, một số thay đổi đối với lịch giao dịch vào ngày 5 tháng 9 năm 2022


Dear Clients and Partners!

Do Ngày Lao động đang được tổ chức ở Hoa Kỳ, các thay đổi sau đây sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch vào ngày 5 tháng 9 năm 2022. Vui lòng cân nhắc thông tin này khi thực hiện giao dịch.

05.09.2022 06.09.2022
Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) Đóng cửa sớm lúc 21:00 (EET) Giao dịch bình thường
Hàng hoá (XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD) Đóng cửa sớm lúc 20:00 (EET) Giao dịch bình thường
DJI30, NIKK225, SPX500, NQ100 Đóng cửa sớm lúc 20:00 (EET) Giao dịch bình thường
CFD Cổ phiếu Mỹ Đóng cửa Giao dịch bình thường

Sincerely yours,
ForexChief Team