28.06.2022 12:05

Thay đổi thời gian giao dịch vào ngày 4 tháng 7 năm 2022

Do Ngày Độc lập sắp tới ở Hoa Kỳ, một số thay đổi sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch vào Thứ Hai ngày 4 tháng 7 năm 2022


Dear Clients and Partners!

Do Ngày Quốc khánh được tổ chức ở Hoa Kỳ, các thay đổi sau đây sẽ được thực hiện đối với lịch giao dịch vào Thứ Hai ngày 4 tháng 7 năm 2022. Vui lòng xem xét thông tin này khi thực hiện giao dịch.

04.07.2022 05.07.2022
Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) Đóng cửa sớm lúc 21:30 (EET) Giao dịch bình thường
Energy (XTIUSD, XBRUSD, XNGUSD) Đóng cửa sớm lúc 20:00 (EET) Giao dịch bình thường
NIKK225, NQ100, SPX500 Đóng cửa sớm lúc 20:00 (EET) Giao dịch bình thường

Tất cả các hợp đồng giao dịch khác không có thay đổi trong lịch giao dịch và vẫn thực hiện giao dịch như bình thường.

Sincerely yours,
ForexChief Team