27.04.2022 11:00

Ứng dụng ForexChief trên nền tảng Huawei AppGallery

Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng ứng dụng di động ForexChief hiện đã có trong Huawei AppGallery.


Dear Clients and Partners!

ForexChief mibile app Huawei

Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng ứng dụng di động ForexChief hiện đã có trong Huawei AppGallery.

Do đó, nếu bạn có điện thoại di động Huawei, bạn có thể dễ dàng truy cập vào tất cả các dịch vụ ForexChief với thiết bị Huawei của mình.

Truy cập ứng dụng di động ForexChief trên AppGallery

Sincerely yours,
ForexChief Team