loader
03.08.2023 11:00

Gửi tiền điện tử tức thì qua Binance Pay

Chỉ cần quét mã QR bằng ứng dụng di động Binance của bạn. Khoản tiền gửi sẽ được ghi có tự động trong vòng một phút, trong khi hoa hồng là 0%.


Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác!

ForexChief binance pay

Chúng tôi vui mừng thông báo một tùy chọn mới cho việc gửi tiền tức thì thông qua nền tảng tiền điện tử lớn nhất Binance. Để gửi tiền, bạn chỉ cần quét mã QR bằng ứng dụng di động Binance của mình. Khoản thanh toán sẽ được ghi có tự động trong vòng một phút, trong khi hoa hồng là 0%.

Chúng tôi tin rằng phương pháp mới là cách nhanh nhất để nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn bằng tiền điện tử. Vui lòng tìm tùy chọn mới trong Khu vực cá nhân bằng cách nhấp vào Binance Pay.

Trân trọng,
Nhóm xchief