Thông tin liên hệ

Vanuatu, Port Vila

Trụ sở:
1276 Kumul Hwy, 1st Flr Govant Bldg, Port Vila, Vanuatu
Giờ làm việc:
Thứ Hai-Sáu, từ 10:00 đến 17:00 (UTC+11)
E-mail (Các câu hỏi chung):
E-mail (Bộ phận Marketing):
E-mail (Quan hệ Đối tác):
Hỗ trợ khách hàng:

VĂN PHÒNG QUỐC TẾ

Singapore:
2 Venture Dr, #24-01 Vision Exchange, Singapore, 608526
Giờ làm việc:
Thứ Hai-Sáu, từ 10:00 đến 18:00 (UTC+8)
Điện thoại:
+65 3159 3652
Hỗ trợ khách hàng:
Nigeria, Ibadan:
13th Floor Cocoa House Building, Bank Road, Dugbe, Ibadan, Nigeria
Giờ làm việc:
Thứ Hai-Sáu, từ 08:00 đến 17:00 (UTC+1)
Điện thoại:
+234 802 625 4508, +234 907 620 9152
Hỗ trợ khách hàng:
Nigeria, Abuja:
Suite FF9, 1st Floor, BusyMart Plaza (ITC Park), Jabi, Abuja, Nigeria
Giờ làm việc:
Thứ Hai-Sáu, từ 08:00 đến 17:00 (UTC+1)
Điện thoại:
+234 907 620 9152
Hỗ trợ khách hàng: