ForexChief Tuyển dụng

ForexChief Ltd. là một nhà môi giới trực tuyến quốc tế được Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu cấp phép làm Đại lý Chứng khoán (Giấy phép Đại lý Chính). Ý tưởng cơ bản của dự án là tạo ra một nền tảng duy nhất để giao dịch trực tuyến các hợp đồng tiền tệ và kim loại quý với các điều kiện Giao dịch Ký quỹ. Công ty cung cấp dịch vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau như cá nhân, doanh nghiệp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức, nhà quản lý danh mục đầu tư, người giới thiệu và các bên liên kết. Chúng tôi cung cấp rất nhiều loại công cụ giao dịch, nền tảng và tài khoản, phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng khách hàng.

Cơ hội việc làm

Nếu bạn muốn làm việc với chúng tôi, vui lòng gửi CV và thư xin việc của bạn đến Bộ phận Nhân sự tại careers@forexchief.com.

Vui lòng lưu ý:

1. Ứng viên phù hợp với vị trí sẽ nhận được thông báo.

2. Nếu vị trí mà bạn tìm kiếm không được liệt kê trong các vị trí tuyển dụng trên đây, chúng tôi sẵn sàng cân nhắc CV của bạn cho bất kỳ vị trí tuyển dụng nào trong tương lai. Bạn có thể gửi CV cho chúng tôi theo địa chỉ careers@forexchief.com.