Chính sách chống rửa tiền

Rửa tiền và chuyển đổi bất hợp pháp để hợp pháp hóa quỹ tiền mặt phạm tội được thực hiện thông qua các tổ chức tài chính, trong đó có các tổ chức tài chính phi ngân hàng, sở giao dịch chứng khoán và công ty môi giới. Chính sách Chống rửa tiền nhằm mục đích chống rửa tiền thu được từ các hoạt động tội phạm là một phần không thể thiếu trong các quy trình nội bộ của ForexChief. Các biện pháp chống rửa tiền dựa trên các tiêu chuẩn được chấp nhận chung và đáp ứng các yêu cầu hiện đại do các cơ quan quản lý đặt ra đối với các công ty tài chính.


Công cụ chống rửa tiền

Để tránh che giấu các nguồn vốn bất hợp pháp để sử dụng liên tục làm vốn pháp định trong việc luân chuyển tiền tệ, Công ty không chỉ tiến hành xác minh nhận dạng của khách hàng mà còn kiểm tra danh tiếng kinh doanh và tiền án của họ bằng các thủ tục quy định sau đây để biết thông tin đang cập nhật.

Thủ tục nhận dạng Khách hàng trong quá trình gửi và rút tiền của Khách hàng được tiến hành trên cơ sở các tài liệu chính thức. Chính sách KYC (Nhận biết khách hàng của bạn) của Công ty không chỉ giả định việc xác minh tài liệu mà còn được thiết kế để đảm bảo khách hàng tuân thủ luật pháp cùng với trách nhiệm của họ đối với các khoản tiền được sử dụng trong hoạt động.

Các công nghệ hiện đại được sử dụng để nhận dạng cá nhân; chúng cho phép Công ty có được thông tin cần thiết liên quan đến khách hàng và kiểm soát hành động của họ trên các tài khoản giao dịch. Với sự trợ giúp của hệ thống lưu trữ hồ sơ, Công ty theo dõi các giao dịch đáng ngờ, tạo cơ hội cung cấp ngay lập tức thông tin cần thiết cho các cơ quan nhà nước thực hiện các hoạt động chống rửa tiền.

ForexChief không mở tài khoản tiền gửi và không chấp nhận hoặc rút tiền dưới dạng tiền mặt. Tất cả các giao dịch tiền tệ được thực hiện thông qua thanh toán không dùng tiền mặt, trong khi việc ghi chép tài liệu chặt chẽ về tất cả các giao dịch liên ngân hàng được thực hiện. Bên cạnh đó, Công ty có thể đình chỉ việc chuyển tiền nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về việc các hoạt động đã được thực hiện vì mục đích tội phạm. Trong những trường hợp như vậy, Công ty hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước tương ứng về hoạt động đó mà không cần thông báo cho khách hàng.