โปรแกรม White Label

โปรแกรม White Label เป็นโปรแกรมพันธมิตรพิเศษที่อนุญาตให้พันธมิตรได้สร้างโบรกเกอร์ Forex เป็นของตนเองตามโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของโบรกเกอร์ ForexChief ที่มีอยู่ด้วยต้นทุนทางการเงินขั้นต่ำที่สุด หากคำนึงถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่สูง ความซับซ้อน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น เมื่อต้องพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง รวมถึงการแข่งขันในตลาด Forex ที่มีความเข้มข้นสูง โปรแกรม White Label (WL) จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทรุ่นใหม่ที่กำลังวางแผนเข้าสู่ตลาดการเงินนี้ นอกจากนี้ โปรแกรม WL ยังเป็นโซลูชันที่สมเหตุสมผลสำหรับกลุ่มสถาบันธุรกิจขนาดใหญ่ที่มุ่งจ้างบุคคลภายนอกในกระบวนการทางธุรกิจของตน

เมื่อจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรในธุรกิจของตนเองแล้ว หุ้นส่วนแต่ละรายควรจดจำไว้ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างโบรกเกอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จ คือ ประสบการณ์ในการต่อสู้แข่งขัน มากกว่าจำนวนเงินลงทุนหรือความมั่นใจในความต้องการใช้บริการดังกล่าว มีธุรกิจสตาร์ทอัพเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มีประสบการณ์เช่นนี้ โบรกเกอร์ ForexChief ไม่เพียงให้บริการเทอร์มินัลโปรแกรม WL เท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างช่องทางการสื่อสารเพื่อการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ พร้อมที่จะความร่วมมือในระยะยาวและการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน


ข้อดีของโปรแกรม White Label

1.
วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการสร้างโบรกเกอร์ Forex
2.
ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนมากมาย ในระยะเริ่มต้น
3.
ไม่ต้องซื้อใบอนุญาตสำหรับ MetaTrader 4 หรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนใด ๆ
4.
ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานมืออาชีพที่มีรายได้สูงจำนวนมาก
5.
คุณได้รับเทอร์มินัล MetaTrader 4 เพื่อบริการลูกค้า พร้อมด้วยโลโก้และรายละเอียดของบริษัทของคุณ
6.
ผู้จัดการ MT4 และหน้าบริการส่วนบุคคลพร้อมใช้งานสำหรับบัญชีลูกค้า;
7.
การสนับสนุนทางการเงินและด้านกฎหมายโครงการเพื่อคุณโดยโบรกเกอร์ ForexChief
ส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม White Label
Must be completed in English
Must be completed in English
Must be completed in English
Must be completed in English
Country Code
Phone Number
Wrong number
Your corporate email
Your corporate email