loader

ความปลอดภัยของเงินทุนลูกค้า

การค้ำประกันทางการเงิน กรณีเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโบรกเกอร์ Forex มักจะประสบปัญหาความผิดพลาดทางเทคนิคบ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะเกิดจากหลาย ๆ ปัจจัยด้วยกัน หากพิจารณาดูแล้ว ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความซับซ้อนที่จะสร้างรายได้อย่างมั่นคง โอกาสขาดทุนจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเชิงเทคนิค โดยมันเป็นสิ่งที่มิสามารถยอมรับได้เลยสำหรับนักเทรด

xCheif เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ ไม่เพียงกี่บริษัทเท่านั้น ที่ให้การค้ำประกันทางการเงินเพื่อความปลอดภัยแก่ลูกค้า กรณีเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคจากเซิร์ฟเวอร์การเทรด ด้วยเหตุนี้เอง ไม่ว่าจะเกิดความล้มเหลวในช่องทางการสื่อสารจากศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์การเทรด หรือปัญหาทางเทคนิคของคู่สัญญา หรือปัญหาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม แต่ละกรณีที่เกิดขึ้นรายบุคคล ตามกฎเกณฑ์ทั่วไปแล้ว บริษัทจะไม่ปัดความรับผิดชอบไปที่ผู้ให้บริการเชิงเทคนิคหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง แต่จะทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลที่ต้องรับผิดต่อลูกค้าเท่านั้น

สุดท้ายนี้ xCheif มีแนวโน้มที่จะปกป้องนักเทรด จากปัจจัยลบทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งเทรดของนักเทรด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ จะให้ความสำคัญอย่างมากกับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ทางเทคนิคก็ตาม บริษัทเองก็ไม่สามารถการันตีได้ว่า ข้อผิดพลาดทางเทคนิคจากเซิร์ฟเวอร์การเทรดหรือจากทางคู่สัญญาจะหายไป เนื่องจากมันเป็นธรรมชาติของเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่สิ่งที่บริษัทฯ สามารถการันตีได้นั่นคือ ลูกค้าแต่ละรายที่ประสบปัญหาความสูญเสียเนื่องจากข้อผิดพลาดดังกล่าวนั้น จะได้รับค่าชดเชยจากความเสียหายอย่างเหมาะสม


การแยกเงินทุนลูกค้า

xChief ได้ใช้เครื่องมือกลไกที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพื่อแยกเงินทุนของลูกค้าและเงินทุนของบริษัทฯ การใช้โมเดลนี้ ไม่เพียงเป็นข้อบังคับพื้นฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานการเงินที่กำกับดูแลเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องนักลงทุนจากการล้มละลายของโบรกเกอร์อีกด้วย

ไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใด ๆ บริษัทฯ มิสามารถนำเงินทุนที่เก็บรักษาไว้ในบัญชีธนาคารพิเศษออกมาใช้เพื่อการดำเนินการใด นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการชำระหนี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ xChief จะไม่โอนเงินทุนของลูกค้าไปสู่บัญชีผู้ให้บริการสภาพคล่องรายใด และบริษัทฯ จะใช้เงินทุนของตนเองเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดมาร์จิ้นของคู่สัญญา เมื่อส่งคำสั่งเทรดของลูกค้าไปที่ตลาด

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มิได้เก็บเงินลูกค้าที่นำฝากด้วยเงินดิจิทัลในระบบการชำระเงินของกระเป๋าเงินออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยแล้ว เงินทุนที่นำฝากด้วยบัญชีธนาคารที่แยกต่างหาก ดังนั้นแล้ว ในกรณีที่ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลวแล้ว ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้

คุณมิสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการทำธุรกรรมการเทรดใด ๆ ขอให้มั่นใจว่าตนเองได้ว่า คุณได้ตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเภทนี้อย่างถ่องแท้แล้ว