توجه:

1. کاربر برای یک معامله کامل (باز و بسته کردن یک پوزیشن) در لحظه باز کردن آن معامله کارمزدی دو برابری پرداخت می کند.

2. درصورتیکه اعتبارات معاملاتی فعال در حساب وجود داشته باشد، بسته شدن اجباری پوزیشن ها ممکن است فقط در دو حالت انجام شود: درصورتیکه سطح مارجین به سطح استاپ اوت برسد، یا اینکه اکوئیتی حساب به کمتر از میزان اعتبارات فعال برسد.

3. زمان سرور به وقت اروپای شرقی (EET) می باشد. EET = UTC+2 (Summer Time = UTC+3)


یک باگ پیدا کردید؟