واریز و برداشت

گزینه های واریز
انتقال ارز
زمان انتقال,
کمیسیون ها و دستمزد ها
گزینه های برداشت
حواله بانکی
Bank Transfer SWIFT
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
2-3 روز کاری
0% 1
Bank Transfer SWIFT
Bank Transfer SEPA
EUR
1-2 روز کاری
0%
Bank Transfer SEPA
Local Bank Transfer
IDR, INR, IRR, NGN, MYR, THB, VND
1 روز کاری
0%
Local Bank Transfer
راه حل های انتقال محلی
واریز و برداشت ریالی (ایران)
ریالی
نقل و انتقالات بانکی محلی
تا 24 ساعت
0%
واریز و برداشت ریالی (ایران)
کردیت کارت / دبیت کارت
Credit/Debit card
USD, EUR, GBP
فوری 2
0%
Credit/Debit card
روش های پرداخت الکترونیکی
Crypto
BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, USDT, USDC, DAI
تا 8 ساعت
Crypto
Skrill
USD, EUR
فوری 2
0%
Skrill
NETELLER
USD, EUR, GBP
فوری 2
0%
NETELLER
Advanced Cash
USD, EUR, GBP, UAH, BRL
فورى 2
0%
Advanced Cash
Perfect Money
USD, EUR
فورى 2
1.99%
Perfect Money
FasaPay
USD, IDR
فوری 2
0%
FasaPay
حواله بانکی
واریز
Bank Transfer SWIFT
انتقال ارز
USD, CHF, GBP, EUR, JPY, AUD, CAD
زمان انتقال
2-3 روز کاری
0% 1
گزینه های برداشت
Bank Transfer SWIFT
واریز
Bank Transfer SEPA
انتقال ارز
EUR
زمان انتقال
1-2 روز کاری
0%
گزینه های برداشت
Bank Transfer SEPA
واریز
Local Bank Transfer
انتقال ارز
IDR, INR, IRR, NGN, MYR, THB, VND
زمان انتقال
1 روز کاری
0%
گزینه های برداشت
Local Bank Transfer
راه حل های انتقال محلی
واریز
واریز و برداشت ریالی (ایران)
انتقال ارز
ریالی
نقل و انتقالات بانکی محلی
زمان انتقال
تا 24 ساعت
0%
گزینه های برداشت
واریز و برداشت ریالی (ایران)
کردیت کارت / دبیت کارت
واریز
Credit/Debit card
انتقال ارز
USD, EUR, GBP
زمان انتقال
فوری 2
0%
گزینه های برداشت
Credit/Debit card
روش های پرداخت الکترونیکی
واریز
Crypto
انتقال ارز
BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, USDT, USDC, DAI
زمان انتقال
تا 8 ساعت
گزینه های برداشت
Crypto
واریز
Skrill
انتقال ارز
USD, EUR
زمان انتقال
فوری 2
0%
گزینه های برداشت
Skrill
واریز
NETELLER
انتقال ارز
USD, EUR, GBP
زمان انتقال
فوری 2
0%
گزینه های برداشت
NETELLER
واریز
Advanced Cash
انتقال ارز
USD, EUR, GBP, UAH, BRL
زمان انتقال
فورى 2
0%
گزینه های برداشت
Advanced Cash
واریز
Perfect Money
انتقال ارز
USD, EUR
زمان انتقال
فورى 2
1.99%
گزینه های برداشت
Perfect Money
واریز
FasaPay
انتقال ارز
USD, IDR
زمان انتقال
فوری 2
0%
گزینه های برداشت
FasaPay

لطفا توجه داشته باشید:

1. حساب معاملاتی دقیقاً با مبلغی که به حساب شرکت واریز شده است شارژ می شود.

2. در صورت بروز خسارت ناشی از تاخیر در انتقال به دلیل نقص در سیستم پرداخت، شرکت هیچ مسئولیتی در قبال خسارات مالی کاربر نخواهد داشت. شارژ حساب معاملاتی تنها پس از اخذ تاییدیه پرداخت (رسید پرداخت) مبنی بر انتقال وجه انجام می پذیرد.

گزینه های برداشت
انتقال ارز
کمیسیون ها و دستمزد ها
زمان انتقال
حواله بانکی
Bank Transfer SWIFT
EUR, GBP
1%,
min.£50, max.£160, min.€60, max.€200 (یا معادل آن به ارز دیگری)
3-5 روز کاری
Bank Transfer SEPA
EUR
0%
2 روز کاری
Local Bank Transfer
هر ارز
0%
2-7 روز کاری
کردیت کارت / دبیت کارت
Credit/Debit card
USD, EUR, GBP
2%, حداقل 5 دلار / 5 يورو
2-7 روز کاری
روش های پرداخت الکترونیکی
Crypto
BTC, ETH, LTC, BCH, USDT, USDC, DAI
حداقل 1 دلار، حداکثر 35 دلار (بسته به شبکه)
1 روز کاری
Skrill
USD, EUR
1%
1 روز کاری
NETELLER
USD, EUR, GBP
1.9% حداقل 1 دلار (یا معادل آن به ارز دیگری)
1 روز کاری
Advanced Cash
USD, EUR, GBP, UAH, BRL
1% حداقل 1 دلار (یا معادل آن به ارز دیگری)
1 روز کاری
Perfect Money
USD, EUR
0.5%
1 روز کاری
FasaPay
USD, IDR
0.5%
1 روز کاری
حواله بانکی
گزینه های برداشت
Bank Transfer SWIFT
انتقال ارز
EUR, GBP
کمیسیون ها و دستمزد ها
1%,
min.£50, max.£160, min.€60, max.€200 (یا معادل آن به ارز دیگری)
زمان انتقال
3-5 روز کاری
گزینه های برداشت
Bank Transfer SEPA
انتقال ارز
EUR
کمیسیون ها و دستمزد ها
0%
زمان انتقال
2 روز کاری
گزینه های برداشت
Local Bank Transfer
انتقال ارز
هر ارز
کمیسیون ها و دستمزد ها
0%
زمان انتقال
2-7 روز کاری
کردیت کارت / دبیت کارت
گزینه های برداشت
Credit/Debit card
انتقال ارز
USD, EUR, GBP
کمیسیون ها و دستمزد ها
2%, حداقل 5 دلار / 5 يورو
زمان انتقال
2-7 روز کاری
روش های پرداخت الکترونیکی
گزینه های برداشت
Crypto
انتقال ارز
BTC, ETH, LTC, BCH, USDT, USDC, DAI
کمیسیون ها و دستمزد ها
حداقل 1 دلار، حداکثر 35 دلار (بسته به شبکه)
زمان انتقال
1 روز کاری
گزینه های برداشت
Skrill
انتقال ارز
USD, EUR
کمیسیون ها و دستمزد ها
1%
زمان انتقال
1 روز کاری
گزینه های برداشت
NETELLER
انتقال ارز
USD, EUR, GBP
کمیسیون ها و دستمزد ها
1.9% حداقل 1 دلار (یا معادل آن به ارز دیگری)
زمان انتقال
1 روز کاری
گزینه های برداشت
Advanced Cash
انتقال ارز
USD, EUR, GBP, UAH, BRL
کمیسیون ها و دستمزد ها
1% حداقل 1 دلار (یا معادل آن به ارز دیگری)
زمان انتقال
1 روز کاری
گزینه های برداشت
Perfect Money
انتقال ارز
USD, EUR
کمیسیون ها و دستمزد ها
0.5%
زمان انتقال
1 روز کاری
گزینه های برداشت
FasaPay
انتقال ارز
USD, IDR
کمیسیون ها و دستمزد ها
0.5%
زمان انتقال
1 روز کاری
یک باگ پیدا کردید؟